DISCLAIMER

Disclaimer van Twente Culinair

GEBRUIK VAN DE WEBSITE: WWW.TWENTECULINAIR.COM

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.twenteculinair.com. Door van deze website gebruik te maken, accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Twente Culinair en de houder van deze website aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Hoewel Twente Culinair en de houder van deze website er alles aan doen de informatie op onze website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, aanvaarden Twente Culinair en de houder van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door de verstrekte informatie op deze website alsook wijzen zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor het (ongestoord) gebruik van deze website.

ANDERE WEBSITES

Twente Culinairen de houder van deze website hebben geen invloed op de content van doorgelinkte websites. Twente Culinair en de houder van deze website aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

COPYRIGHT

Twente Culinair en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie op deze website. Niets van deze website of van andere uitgaven of publicaties van Twente Culinair mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Twente Culinair.

WIJZIGINGEN

De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Twente Culinair worden verwijderd of gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website, waaronder op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

PRIVACY STATEMENT

Privacy statement consumenten van Twente Culinair

DEFINITIES

– Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Twente Culinair die de Twente Culinair cadeauBox accepteren als betaalmiddel De Acceptanten staan opgesomd op de Website.

– CadeauBox: een cadeaubox met waarde voucher van Twente Culinair die aan de houder van de cadeaubox het recht geeft op een korting op de iendfactuur ter hoogte van de voucher waarde, bij één van de Acceptanten.

– Website: www.twenteculinair.com

PRIVACY BELEID

Twente Culinair hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via deze Website, telefoon of op andere wijze worden vrijwillig verkregen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de webshop van Twente Culinair en zij draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden.

GEBRUIK EN REGISTRATIE GEGEVENS

Twente Culinair registreert uw gegevens voor het controleren van de geldigheid. Dit wordt enkel gebruikt ter controle. Wij gebruiken deze gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van het doel waarvoor zij is verzameld en verwerkt. Indien u contact opneemt met de klantenservice per e-mail, bewaren wij uw e-mailadres alleen om via uw e-mail op uw vragen te reageren. Wij zullen geen contact met u zoeken via uw e-mailadres voor enig ander doel. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden zonder uw toestemming, tenzij Twente Culinair daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Twente Culinair.

 VRAGEN

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over andere privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@twenteculinair.com. U hebt altijd de mogelijkheid om de gegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien en/of te wijzigen.

 TWENTE CULINAIREN ANDERE WEBSITES

Deze website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Twente Culinair is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt, indien aanwezig.

 EENZIJDIG WIJZIGEN PRIVACY BELEID

Twente Culinair houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze privacy statement pagina’s doorvoeren.